Theformulamagazine Online

12V 24V כדי 3.3V 3.7V 4.2V 5V 6V 7.5V 9V 5A DC אספקת חשמל צעד למטה מודול על-לוח שנאי ממיר CE RoHS

12V 24V כדי 3.3V 3.7V 4.2V 5V 6V 7.5V 9V 5A DC אספקת חשמל צעד למטה מודול על-לוח שנאי ממיר CE RoHS.

Sale price : $4.18
Category : שיפוץ בית